Chuo University

SUZUKI Laboratory

SUZUKI Laboratory

japanese

Member

Professor, PI

Assitant Professor

 • Masayuki HAYAKAWA

PD

 • Mamiko TSUGANE

Technician

 • Reiko SATO

D2

 • Zhitai HUANG

M2

 • Yuto ASADA
 • Shumon OGURA
 • Yui KATSUMATA
 • Ryuhei TAKATA
 • Yuki TAKIZAWA
 • Satoshi NANJO

M1

 • Kanta KAYANUMA
 • Kazuki NAWATA
 • Takeru HATTORI
 • Zefeng LIU

B4

 • Keita ISOZAKI
 • So EMURA
 • Ryuitchi OHISHI
 • Chihiro KAZAMA
 • Ren KANASUGI
 • Shugo KAMIYA
 • Naoki KOKUBO
 • Yuki NAGASE
 • Daiki MIYASHITA
 • Naoya MORIKAWA

Research Student

 • Feng SHIHAO

Exchange Student

 • Veronika Saljan

Message for Prospective Students

SUZUKI LAB

1-13-27 Kasuga,Bunkyo-ku,Tokyo 112-8551, Japan

5F 2Bldg. Precision Mechanics, Faculty of Science and Engineering, Chuo University

Copyright © Nanobio Modeling Lab
トップへ戻るボタン