Chuo University

SUZUKI Laboratory

SUZUKI Laboratory

japanese

Member

Professor, PI

PD

 • Mamiko TSUGANE

Technician

 • Reiko SATO

D1

 • Kanji KANEKO

M2

 • Ryota USHIYAMA
 • Tsutomu OKITA
 • Taichi KOKUBU
 • Keisuke SHINOHARA
 • Tomoki MURAKAMI

M1

 • Masahiro OHTAKE
 • Asuka ONO
 • Zhitai HUANG
 • Taku SATO
 • Masaki SATO
 • Kaito NAKAYAMA
 • Tomoki YAMADA

B4

 • Yamato AOKI
 • Aoi ISHIDA
 • Akira ITOH
 • Hironoshin OKITA
 • Kosuke KATO
 • Ryuya KIDA
 • Ikusai KOU
 • Sayumi HIWATASHI
 • Haruki FUSHIMI
 • Kotaro MATSUYA
 • Ryotaro YONEYAMA
SUZUKI LAB

1-13-27 Kasuga,Bunkyo-ku,Tokyo 112-8551, Japan

5F 2Bldg. Precision Mechanics, Faculty of Science and Engineering, Chuo University

Copyright © Nanobio Modeling Lab
トップへ戻るボタン